Intelligent Motion

Intelligent Motion om fitter, gezonder of beter te presteren.

Intelligent Motion is een unieke beweegmethodiek die zich niet blind staart op een spier of een deel van het lichaam. In plaats daarvan activeert deze methode de natuurlijke beweegmogelijkheden die door de dagelijkse, stereotiepe, beweegpatronen verloren zijn gegaan. Er is een direct positief effect op oa. rugklachten, stress bestendigheid en vitaliteit.

Meer info op www.intelligentmotion.be

PITopia  - People In Transition towards Customer Excellence

PITopia begeleidt organisaties op weg naar klantgerichtheid.  Alles start met het opstellen van een duidelijke klantvisie en CPI’s (Customer Performance Indicators)  die een hefboom vormen voor een goede klantmindset en -attitude.  Het team van PITopia experts bouwt samen met jou het trajectplan, inspireert en leert teams van alle afdelingen (ook zij die niet in contact komen met de klant) de knepen van  klant-luisteren,  klant-denken en klant-handelen en dit alles om de afstand tussen organisatie en klant kleiner te maken met meer geëngageerde medewerkers en klanten als resultaat.

Meer info op www.pitopia.be

Shizendo - De kracht van de natuur

Via natuurkracht naar je eigen natuurlijk kracht.

In de natuur heeft ieder plekje haar specifieke energie, haar unieke kracht. Door je bewust te worden van die krachten en ze te integreren bij jezelf, kan je weer contact opnemen met je eigen kracht. Als je de natuur gebruikt als gids, spiegel, metafoor, symboliek of raadgever.... zal je versteld staan van de antwoorden die op je weg komen!

Meer info op www.shizendo.eu